ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A szolgáltató neve: Pintér András EV
Székhelye: 1108 Budapest Mélytó utca 8. 4/19
Telefonszám: (70) 635 0706
Elektronikuslevél: info@pestishop.hu
Cégjegyzékszáma: 38197481
Adószáma: 66726083-2-42

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Telephely: 1132 Bp, Victor Hugo u. 18-22.
Tel: +36 70 362 4785
info@rackforest.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2017. december 22. napjától érvényes Szolgáltató és Vevő (a továbbiakban: Felhasználó/Fogyasztó/Vevő) közötti, a webshopban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre, és visszavonásig érvényesek. Felhasználó a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adásvételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és a Szolgáltató általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

2.3 Vonatkozó jogszabályok:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
2.4 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban történő vásárlásra.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Fenti kötelezettségek megszegéséért, tartalmak, így például: képek, leírások, grafikai megoldások jogosulatlan megszerzésért, tárolásáért és/vagy felhasználásáért a szolgáltató tartalmi elemenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint használati/térítési díjat számol fel és szükség esetén hajt be jogi úton.

2.6 Szolgáltató a tájékoztatásait világos és közérthető nyelven teszi meg, kivéve, ha jogszabály kifejezetten előír bizonyos konkrét tájékoztatást, nyilatkozat mintát.

FOGALMAK:
Felhasználó (Vásárló, Fogyasztó): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
Vállalkozás (Szolgáltató): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.
Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

VÁSÁRLÁS

4.1. Felhasználó (Vásárló) a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2 Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem garantálja, hogy a fotón látható termék, amelyet jellemzően modell mutat be, teljes mértékben azonos lesz a kiszállításra kerülő termék megjelenésével. A honlapon szereplő információk, paraméterek, képek, árak és készlet információk tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibás/ téves tartalomért felelősséget nem vállal, az ár változtatás jogát fenntartja. A webshopban a termékek nevére vagy képére kattintva a konkrét termék részletes adatlapja látható, annak lényeges tulajdonságaival.

5.3 Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről és pontos időtartamáról Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, – különös, de nem kizárólagos tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében az Ügyfél kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

RENDELÉS MENETE

6.1 A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezést követően Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék fotójára kattintva megnyílik az adott cikk részletes adatlapja. A kívánt szín és méret kiválasztása után Felhasználó beállítja a termék/ek darabszámát, majd a megrendelni kívánt termékeket a ” KOSÁR ” ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár).

6.2 A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés/Kosár frissítése” ikonra kattint.

A fizetési mód kiválasztása és a személyes adatok megadása, ellenőrzése után Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattint.

6.3. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, válassza az „Utánvétel” fizetési módot.

Előre utalás: A megrendelés után elküldjük önnek regisztrált email címére az előre utalási segédletet, illetve a díjbekérő számlát is mellékeljük pdf formátumban. Ahogy az utalt összeg megérkezett a számlánkra, munkatársaink összekészítik önnek a csomagot, és továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.

Bankkártyás fizetés: A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a bankkártyás fizetési oldalra, ahol a megjelölt összeget befizetheti. A fizetés után a rendszer visszairányítja önt a pestishop oldalára, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.
Ha bankkártyával szeretné rendezni rendelése összegét, ezt megteheti a
Simple.hu biztonságos fizetési szolgáltatása által. A Simplepay szolgáltatás bővebb ismertetője és használatának leírása a következő linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarloknak/

Szolgáltató rendelkezik a bankkártyás fizetések legnagyobb biztonsági fokozatát lehetővé tevő SSL tanúsítvánnyal. Ennek meglétét a webshop internetcíme mellett olvasható „Biztonságos” jelzés igazolja.

Kérjük, hogy a kupon kódot a megrendeléskor adja meg. A késedelmes igénylést, vagy a hibásan megadott kódot nem áll módjában Szolgáltatónak figyelembe venni.

Szállítási mód és szállítási költség:

A csomagokat belföldön és külföldön a GLS futárszolgálattal szállítja ki a Szolgáltató. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

25.000 HUF vásárlási érték felett a kiszállítás ingyenes.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni!

6.4. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

6.5. A fizetendő számlaösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelt termék kiküldése előtt készíti el a Szolgáltató, amelyet a Felhasználó a fiókja elkészítésekor megadott e-mail címen vesz át.

6.6. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, megjegyzést küldhet megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.7. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve a regisztrációt követő későbbi időpontban is tud esetlegesen változó személyes adatain módosítani. (A regisztrációkor megadott e-mail cím kivételével.)

6.8. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az üzenet SPAM mappába kerül, vagy egyéb, a Felhasználó személye illetve általa használt informatikai rendszer működésével összefüggésben felmerült akadály miatt lép fel bármi probléma, rendellenesség.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 – 16.00 óra között, nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Sikeres rendelés esetén a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést. A termék szállításának megkezdése előtt pedig Felhasználó részére elektronikus számlát küld.

7.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 1-3, de maximum 5 munkanap.

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről Felhasználót e-mailben vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatja, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

7.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékismertetők, leírások gyártó általi előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

7.5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 24 órán belül nem kerül sor. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató sem email sem telefon útján nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében Felhasználóval, a megrendelését azonban nem teljes körűen tudja Szolgáltató teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő – termék árát a számla kiállítása során levonásba helyezi.

ELÁLLÁS JOGA

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot elegendő elküldeni 14 napon belül.

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.4 Felhasználónak lehetősége van a jogszabályban előírt 14 napos elállási határidőn túl, összesen legfeljebb 30 napra szóló elállási határidőt igényeljen, 700,-Ft felár ellenében.

8.5 Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával, egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére elektronikus levél formájában annak jelen ÁSZF 1. pontjában felsorolt elérhetőségei egyikére. Az elállási nyilatkozat megtehető írásban előírt forma nélkül, vagy az ÁSZF 8.20 pontja alatt megtalálható, jogszabály által előírt nyilatkozatminta használatával.

8.6 Postai úton történő jogérvényesítés esetén Szolgáltató ajánlott küldeményként, csomagként való értesítést fogad el a mindkét oldali bizonyíthatóság érdekében. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.
Szolgáltató kizárólag abban az esetben téríti meg Felhasználó részére a termék visszaküldésével felmerülő szállítási költséget, ha Felhasználó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a termék a gyártónak felróható okból hibás állapotú, vagy nem a megrendelt termék került ténylegesen kiküldésre.

Amennyiben az elállás / visszaküldés oka az, hogy a termék mégsem nyerte el a Felhasználó tetszését – tehát gyári, gyártási, minőségi hiba nem tapasztalható -, a visszaküldés költsége (postai, futár vagy egyéb szállítási, továbbítási költség) a Felhasználót terheli.

8.7. Elállási jogát Felhasználó –a gyári, gyártási, minőségi hibás termék esetét ide nem értve – kizárólag akkor gyakorolhatja, ha a terméket eredeti csomagolásával, sértetlenül, azaz értékesítésre és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban juttatja vissza Szolgáltató részére, (sértetlen állapotú termék).

A visszaküldendő termék tehát nem lehet például: szakadt, kinyúlt, foltos, piszkos, púder- vagy rúzsfoltos, más módon szennyezett vagy megrongált, és nem hiányozhat belőle az eredeti papírkártya. A fent felsorolt, vagy ahhoz hasonló rendellenesség esetén (nem sértetlen állapotú termék) Szolgáltató a termék átvételét követően jegyzőkönyvet vesz fel a tapasztalt rongálódásról. Ebben az esetben Felhasználó nem jogosult a termék árának illetve a szállítási költségnek a visszaigénylésére. Ha a Fogyasztó a Jegyzőkönyvben foglalt megállapítások részére email útján történő megküldését követő 5 munkanapon belül nem reagál, akkor panaszügyét véglegesen lezártnak tekintjük. A visszaküldött termék 3 hónap elteltével megsemmisítésre kerül. Eltérő esetben a Szolgáltató a nem sértetlen állapotú terméket – Felhasználó írásbeli kérésre és költségére – a jegyzőkönyv felvételét és állapotrögzítést követően visszaküldi.

8.8. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítése Felhasználót terheli.

8.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését, és megvizsgálását követően a haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, az esetleges jogszabályi felhatalmazáson alapuló levonásokkal.

8.10. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót többletköltség nem terheli.

8.11. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés és a termék tényleges visszaküldése, illetve visszaküldésének hitelt érdemlő igazolását követően, a 14 napnál lehetőleg nem később visszaküldeni.

A termék(ek) visszaküldését csak és kizárólag lezárt borítékban vagy lezárt dobozban tudjuk elfogadni.

Azon áruk, amelyek nem megfelelő csomagolásban érkeznek (pl: nejlonzacskóban), nem kerülnek átvételre. Ezek minden esetben – további vizsgálat, felbontás, beazonosítás nélkül – visszaszállításra kerülnek Fogyasztó részére. Az ebből eredő többletköltség mindig a Fogyasztót terheli. Egyebekben a 8.7. pontban foglaltak e rendelkezés vonatkozásában is irányadók.

8.12. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltséget, amely a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódnak.

8.13. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó kétséget kizáró bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.14. Nem illeti meg az elállási jog

– Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. méretre igazított ruhanemű.),

– Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Szolgáltató ilyen jellegű terméknek tekinti különösen a fehérneműt.),

– Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

8.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

8.19. Fogyasztó nem viseli az olyan költségeket, amelyeket a 45/2014. Kormányrendelet 27. §-ban vannak meghatározva.

8.20. Elállási nyilatkozat-minta (Nem kötelező ezt a mintát alkalmaznia a Fogyasztónak)
Kérjük, hogy az ügyintézéshez töltsd le és nyomtasd ki a megfelelő formanyomtatványt, majd mellékeld azt kitöltve a csomaghoz.
Amennyiben nem tartasz igényt a megrendelt termékre/termékekre, az elállási nyilatkozatot, hibás teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogás esetén pedig a jegyzőkönyvet szükséges kitöltened.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, okafogyottá vagy hatálytalanná válik, úgy az a fennmaradó részek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

11.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató, bizonyos különös méltánylást érdemlő egyedi esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3. Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

12.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználó mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató fent megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti.

12.2. A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát az érdemi válasszal egyidejűleg e-mail útján megküldi a vásárlónak.

12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.